„Teraz Rodzina”

Szanowni Państwo w poniżej przedstawiamy materiał „Teraz Rodzina” zawierający opis kompleksowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości dotyczących rozwiązań prorodzinnych. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

TERAZ RODZINA

Rząd uzasadnia konieczność wydłużenia wieku emerytalnego sytuacją demograficzną Polski. Przechodzenie na emeryturę po 67 roku życia ma rozwiązać problemy finansów publicznych oraz spowodować, że system emerytalny w naszym kraju będzie zabezpieczał wypłatę emerytur przy zmniejszającej się liczbie Polaków. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że takie założenie jest błędne. Rząd nie ma żadnych propozycji jak rzeczywiście rozwiązać problemy demograficzne, a koncentruje uwagę tylko na wydłużaniu wieku emerytalnego. W naszej opinii o zmianach systemu emerytalnego należy rozmawiać w kontekście wspierania polskich rodzin. To właśnie rodzina musi stać najważniejszą inwestycją naszego kraju. Podjęcie konkretnych działań, które wpłyną na wzrost liczby ludności w Polsce jest w tej chwili najważniejszym zadaniem. To zapewni odpowiedni rozwój naszego kraju. W przeciwnym razie rządzący zafundują nam zapaść cywilizacyjną. Prawo i Sprawiedliwość proponuje program prorodzinny, który składa się z następujących założeń:

1. Finansowe wsparcie Rodzin

1.1 Ulgi podatkowe

Wprowadzenie progresywnej ulgi dla dzieci. Na każde kolejne dziecko ulga jest większa: pierwsze dziecko – 1 tys. PLN, drugie – 2 tys. PLN, trzecie – 3 tys. PLN, itd.
Ulga na każde kolejne dziecko jest o jeden tysiąc złotych wyższa.
Wprowadzenie możliwości odliczenia ulgi od składki ubezpieczenia społecznego umożliwi skorzystanie z ulgi Polakom o niższych dochodach.
Przyjęcie założenie, że ulga przysługuje rodzinie od momentu poczęcia dziecka
Mając na celu przede wszystkim poprawienie sytuacji rodzin, które decydują się na wychowanie większej liczby dzieci niż jedno, przygotowane rozwiązanie legislacyjne wprowadzają:
wzrost kwoty zwracanego podatku na każde kolejne wychowywane dziecko,
rozszerzenie prawa do zwrotu podatku o osoby rozliczające się z podatku liniowo,
rozszerzenie podstawy do odliczenia podatku o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli kwota zapłaconego podatku nie pozwala na pełne odliczenie ulgi,
wprowadzenie możliwości niegraniczonego czasowo prawa do rozliczenia zwrotu podatku przez rodziny, których sytuacja ekonomiczna sprawia, że już teraz nie mają możliwości pełnego skorzystania z prawa do odliczenia podatku,
konsekwentne uznanie również w zakresie prawa podatkowego, że życie ludzkie ma początek od poczęcia i umożliwienie rodzicom rozliczających PIT rozliczenia z dziećmi nienarodzonymi.

Opracowanie niniejszych zmian ma w szczególności służyć kształtowaniu instytucji prawa podatkowego tak by w uwzględniały one, iż rodzina wychowująca dzieci pracuje na rzecz dobra wspólnego i interesu publicznego i dlatego powinna być jako traktowana jako podmiot podatku dochodowego. Nie jedno z rodziców czy każdy z nich z osobna jest jednostką ekonomiczną, która powinna podlegać opodatkowaniu, ale rodzina jako całość.

1 .2 Ubezpieczenie na urlopie wychowawczym dla rodzica

Opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym.
Zapisywanie na koncie emerytalnym składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym, opiekujących się nad dzieckiem (nie mających uprawnień do korzystania z urlopu wychowawczego a rezygnujących z aktywności zawodowej aby sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem). Wysokość składki: 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę za każde dziecko nad którym sprawowana jest osobista opieka a nie podlega obowiązkowi szkolnemu – nie więcej jednak niż 180% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym (lub osób w takich prawach zrównanych, którą kategorię wprowadza projekt ustawy), zgodnie z projektem ustawy na koncie w ZUS zapisywana byłaby kwota ok. 450 zł miesięcznie za każde dziecko (maksymalnie zatem ok. 1.350 zł)

1.3 Bon Rodzinny

Dofinansowanie dla rodzin z budżetu państwa kosztów żłobka i przedszkola dla dzieci.
Rodzice realizują bon w placówce, do której uczęszcza dziecko, niezależnie czy jest to podmiot publiczny czy niepubliczny.
Zakłada się wartość bonu na 300 złotych miesięcznie na dziecko

1.4. Karta rodziny wielodzietnej

Dodatkowa ulga do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (z możliwością włączenia w to podmiotów niepublicznych) dla rodzin wielodzietnych. Karta może być realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach, itp. Zniżki liczone od dwójki dzieci.
Do karty dołączony wykaz placówek honorujących ulgi z możliwością dopisania zainteresowanych podmiotów niepublicznych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na wniosek Radnego Przemysława Drabka z Klubu Radnych PiS w Bielsku-Białej w ubiegłej kadencji Rada Miejska Uchwaliła Program „Rodzina Plus” z którego szczegółami można zapoznać się pod adresem : www.rodzinaplus.pl interpelacja radnego Przemysława Drabka www.tv.bielsko.biala.pl/_rodzina_plus__3214.html

1.5. Stawka 0 VAT na ubranka dziecięce

Obecnie w UE trwają prace nad nową dyrektywą unijną. Polska powinna zbudować koalicję na rzecz wprowadzenia zerowej stawki VAT na ubranka dziecięce.
Prawo i Sprawiedliwość uważa, że rząd Polski powinien zabiegać o
wprowadzenie w nowej dyrektywie VAT stawki 0% na ubranka dziecięca.
Stawka ta obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Biorąc pod
uwagę, że rozpoczyna się proces prac nad nową dyrektywą VAT, Polska ma
unikalną szansę naprawić błąd popełniony w negocjacjach akcesyjnych i
zapewnić swoim obywatelom mechanizm działający w krajach UE, w których
Polki rodzą dzieci o wiele chętniej niż w ojczyźnie.

2. Praca

2.1 Firma rodzinna

Ułatwienia dla firm rodzinnych – proponujemy wliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą

2.2 Praca dla młodych

Obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych absolwentów szkół.

2.3 Wsparcie pracodawców

Obniżenie składki rentowej dla pracodawców o 2 pkt procentowe

3. Dom

Dofinansowanie kupna, budowy mieszkania, domu, poprzez system kredytów gwarantowanych przez państwo
Powrót do programu „Rodzina na swoim”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Propozycje PiS i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.