1 Marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

nsz_logoNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

Lech Kaczyński

Z inicjatywy śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Sejm RP ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku ustanowił 1 MARCA – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Zachęcamy wszystkich do uczczenia w tym dniu pamięci niezłomnych bohaterów i patriotów, którzy ponieśli najwyższą Ofiarę za Ojczyznę.

1 Marca wywieśmy flagi narodowe w naszych domach, uczestniczmy w inicjatywach patriotycznych, wykładach, spotkaniach upamiętniających „Żołnierzy Wyklętych”, zapoznajmy się z materiałami opisującymi walkę antykomunistycznego podziemia walczącego w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego .

Uzasadnienie
do projektu Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Celem niniejszego projektu jest ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego. Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Powojenne Polskie Powstanie Antykomunistyczne było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Było też przykładem najliczniejszej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującym teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego – Kresy Wschodnie II RP.

Rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych w Kraju, dokonane na mocy rozkazu dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r. oraz zakończenie II wojny światowej, nie oznaczały dla żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych końca walki o wolność Polski. Dla większości z nich oznaczały czas represji, dla społeczeństwa polskiego natomiast czas nowej okupacji sowieckiej i rządów reżimu komunistycznego. Pomimo braku jednolitego dowództwa oraz świadomego samoograniczania działań wyłącznie do wymiaru samoobrony, działania zbrojne będące wynikiem licznych, samorzutnych inicjatyw lokalnych bardzo szybko objęły cały kraj. Działające wówczas liczne oddziały partyzanckie, dowodzone w większości przez żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, dawały schronienie ściganym przez komunistyczny aparat represji byłym żołnierzom AK i innych organizacji niepodległościowych. Dawały otuchę społeczeństwu, zaspakajając jego elementarną potrzebę sprawiedliwości.

Pomimo niekorzystnej dla Polski sytuacji geopolitycznej – nie dającej nadziei na możliwość zmiany reżimu komunistycznego w Kraju, „Żołnierze Wyklęci” pozostali wierni w służbie niepodległemu Państwu Polskiemu, dając świadectwo nieugiętej postawy i krwi w setkach bitew i kazamatach katowni komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Będąc głównym przeciwnikiem reżimu komunistycznego przez pierwszych kilka lat „Żołnierze Wyklęci” odegrali niezwykle istotną rolę w przesunięciu kolejnych sekwencji utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk opozycji demokratycznej wzorem postawy obywatelskiej.

Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata.

Zachęcamy do odwiedzenia Strony internetowej: http://wykleci.ipn.gov.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rocznice i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.